Kokią sumą nori pasiskolinti?


100 - 2000 Lt
Lt

Kokiam laikotarpiui?


30 - 60 dienų
dienų

Kredito informacija:

Kreditas
Kredito kaina
MKGN
MPN
Lt
Lt

iki grąžinti
Lt

WWW.EUROECREDIT.LT
STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ

1. Vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas

Vartojimo kredito davėjas UAB „LSV Intergroup”
Adresas Savanorių pr. 192, Kaunas
Telefono numeris +370 609 44944; +370 603 44344
Elektroninio pašto adresas info@euroecredit.lt
Interneto svetainė http://www.euroecredit.lt/

2. Vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

Kredito rūšis: Vartojimo kreditas

Bendra vartojimo kredito suma
Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

Kredito davėjas nustato Kredito sumos ir termino limitą kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes.

Lėšų išmokėjimo sąlygos
Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

Teisę prašyti ir gauti kreditą turi Lietuvos Respublikoje nuolatos gyvenantis veiksnus ir teisnus fizinis asmuo, kuris nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų, ir kuris yra įregistruotas www.euroecredit.lt valdomoje duomenų bazėje.

Kreditą gali gauti tik tie kredito gavėjai, kurie yra www.euroecredit.lt nustatyta tvarka ir sąlygomis tinkamai pateikę paraišką (prašymą) kreditui gauti.

Paraišką klientas gali teikti tik jeigu teikiant Paraišką ir sudarant vartojimo kredito sutartį kliento vidutinės įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. kliento tvarių pajamų, arba jeigu kredito yra prašoma esant svarbioms priežastims, kurios leistų nukrypti nuo 40 proc. ribos.

Gavęs paraišką ir vadovaudamasis kredito davėjo taikoma mokumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti svarstyti kredito gavėjo pateiktą paraišką jeigu kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurią šios sutarties ar anksčiau su kredito davėju sudarytų sandorių sąlygas.

Nusprendus suteikti kreditą, kredito davėjas sudaro Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jo identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją kredito davėjo duomenų bazėje registruotu kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

Kredito davėjas išmoka kredito lėšas į kredito gavėjo banko sąskaitą įmonės darbo valandomis per 1 valandą nuo pranešimo apie priimtą sprendimą suteikti kreditą išsiuntimo kredito gavėjui momento.

Vartojimo kredito sutarties trukmė

Kredito grąžinimo termino limitas yra nustatomas Kredito davėjo kiekvienam Kredito gavėjui individualiai, atsižvelgiant į Kredito gavėjo mokumo vertinimo rezultatus, paimtų ir tinkamai grąžintų Kreditų skaičių, prievolių pagal šią ir kitas sutartis vykdymo duomenis ir kitas aplinkybes. Sutartis galioja iki pilno kredito gavėjo įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį įvykdymo.

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

Kreditas ir palūkanos yra grąžinamos vienu mokėjimu pasibaigus kredito grąžinimo terminui.
Įmokos paskirstomos tokia tvarka:

1. pradelstų mokėjimų išieškojimo išlaidos,
2. Bendra kaina (palūkanos),
3. Kredito suma.
4. Netesybos ir procesinės palūkanos

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

Kredito suma: 30 dienų:60 dienų:
100 Lt BVKGMS*: 104.5 LtBVKGMS*: 109.5 Lt
150 Lt BVKGMS*: 157 LtBVKGMS*: 164.5 Lt
200 Lt BVKGMS*: 209 LtBVKGMS*: 219.5 Lt
250 Lt BVKGMS*: 261.5 LtBVKGMS*: 274.5 Lt
300 Lt BVKGMS*: 312 LtBVKGMS*: 329.5 Lt
350 Lt BVKGMS*: 366.5 LtBVKGMS*: 384.5 Lt
400 Lt BVKGMS*: 418.5 LtBVKGMS*: 439.5 Lt
450 Lt BVKGMS*: 471 LtBVKGMS*: 494.5 Lt
500 Lt BVKGMS*: 522 LtBVKGMS*: 549 Lt
550 Lt BVKGMS*: 575.5 LtBVKGMS*: 604 Lt
600 Lt BVKGMS*: 628 LtBVKGMS*: 659 Lt
650 Lt BVKGMS*: 680.5 LtBVKGMS*: 714 Lt
700 Lt BVKGMS*: 733 LtBVKGMS*: 769 Lt
750 Lt BVKGMS*: 785 LtBVKGMS*: 824 Lt
800 Lt BVKGMS*: 837.5 LtBVKGMS*: 879 Lt
850 Lt BVKGMS*: 890 LtBVKGMS*: 934 Lt
900 Lt BVKGMS*: 942.5 LtBVKGMS*: 989 Lt
950 Lt BVKGMS*: 994.5 LtBVKGMS*: 1044 Lt
1000 Lt BVKGMS*: 1045 LtBVKGMS*: 1098.5 Lt
1100 Lt BVKGMS*: 1151.5 LtBVKGMS*: 1208.5 Lt
1200 Lt BVKGMS*: 1256.5 LtBVKGMS*: 1318.5 Lt
1300 Lt BVKGMS*: 1361 LtBVKGMS*: 1428.5 Lt
1400 Lt BVKGMS*: 1466 LtBVKGMS*: 1538.5 Lt
1500 Lt BVKGMS*: 1570.5 LtBVKGMS*: 1648 Lt
1600 Lt BVKGMS*: 1675.5 LtBVKGMS*: 1758 Lt
1700 Lt BVKGMS*: 1780 LtBVKGMS*: 1868 Lt
1800 Lt BVKGMS*: 1885 LtBVKGMS*: 1978 Lt
1900 Lt BVKGMS*: 1989.5 LtBVKGMS*: 2088 Lt
2000 Lt BVKGMS*: 2094.5 LtBVKGMS*: 2197.5 Lt

*BVKGMS – Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma

3. Bendra vartojimo kredito kaina:

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos:
Kredito suma: 30 dienų:60 dienų:
100 Lt MPN*: 54.75 %MPN*: 57.79 %
150 Lt MPN*: 56.78 %MPN*: 58.81 %
200 Lt MPN*: 54.75 %MPN*: 59.31 %
250 Lt MPN*: 55.97 %MPN*: 59.62 %
300 Lt MPN*: 48.67 %MPN*: 59.82 %
350 Lt MPN*: 57.36 %MPN*: 59.96 %
400 Lt MPN*: 56.27 %MPN*: 60.07 %
450 Lt MPN*: 56.78 %MPN*: 60.16 %
500 Lt MPN*: 53.53 %MPN*: 59.62 %
550 Lt MPN*: 56.41 %MPN*: 59.73 %
600 Lt MPN*: 56.78 %MPN*: 59.82 %
650 Lt MPN*: 57.09 %MPN*: 59.90 %
700 Lt MPN*: 57.36 %MPN*: 59.96 %
750 Lt MPN*: 56.78 %MPN*: 60.02 %
800 Lt MPN*: 57.03 %MPN*: 60.07 %
850 Lt MPN*: 57.25 %MPN*: 60.12 %
900 Lt MPN*: 57.45 %MPN*: 60.16 %
950 Lt MPN*: 56.99 %MPN*: 60.19 %
1000 Lt MPN*: 54.75 %MPN*: 59.92 %
1100 Lt MPN*: 56.96 %MPN*: 60.00 %
1200 Lt MPN*: 57.28 %MPN*: 60.07 %
1300 Lt MPN*: 57.09 %MPN*: 60.13 %
1400 Lt MPN*: 57.36 %MPN*: 60.18 %
1500 Lt MPN*: 57.18 %MPN*: 60.02 %
1600 Lt MPN*: 57.41 %MPN*: 60.07 %
1700 Lt MPN*: 57.25 %MPN*: 60.12 %
1800 Lt MPN*: 57.45 %MPN*: 60.16 %
1900 Lt MPN*: 57.31 %MPN*: 60.19 %
2000 Lt MPN*: 57.49 %MPN*: 60.07 %

*MPN – Metinė palūkanų norma

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)
Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu
MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

Kredito suma: 30 dienų:60 dienų:
100 Lt BVKKMN*: 54.75 %BVKKMN*: 57.79 %
150 Lt BVKKMN*: 56.78 %BVKKMN*: 58.81 %
200 Lt BVKKMN*: 54.75 %BVKKMN*: 59.31 %
250 Lt BVKKMN*: 55.97 %BVKKMN*: 59.62 %
300 Lt BVKKMN*: 48.67 %BVKKMN*: 59.82 %
350 Lt BVKKMN*: 57.36 %BVKKMN*: 59.96 %
400 Lt BVKKMN*: 56.27 %BVKKMN*: 60.07 %
450 Lt BVKKMN*: 56.78 %BVKKMN*: 60.16 %
500 Lt BVKKMN*: 53.53 %BVKKMN*: 59.62 %
550 Lt BVKKMN*: 56.41 %BVKKMN*: 59.73 %
600 Lt BVKKMN*: 56.78 %BVKKMN*: 59.82 %
650 Lt BVKKMN*: 57.09 %BVKKMN*: 59.90 %
700 Lt BVKKMN*: 57.36 %BVKKMN*: 59.96 %
750 Lt BVKKMN*: 56.78 %BVKKMN*: 60.02 %
800 Lt BVKKMN*: 57.03 %BVKKMN*: 60.07 %
850 Lt BVKKMN*: 57.25 %BVKKMN*: 60.12 %
900 Lt BVKKMN*: 57.45 %BVKKMN*: 60.16 %
950 Lt BVKKMN*: 56.99 %BVKKMN*: 60.19 %
1000 Lt BVKKMN*: 54.75 %BVKKMN*: 59.92 %
1100 Lt BVKKMN*: 56.96 %BVKKMN*: 60.00 %
1200 Lt BVKKMN*: 57.28 %BVKKMN*: 60.07 %
1300 Lt BVKKMN*: 57.09 %BVKKMN*: 60.13 %
1400 Lt BVKKMN*: 57.36 %BVKKMN*: 60.18 %
1500 Lt BVKKMN*: 57.18 %BVKKMN*: 60.02 %
1600 Lt BVKKMN*: 57.41 %BVKKMN*: 60.07 %
1700 Lt BVKKMN*: 57.25 %BVKKMN*: 60.12 %
1800 Lt BVKKMN*: 57.45 %BVKKMN*: 60.16 %
1900 Lt BVKKMN*: 57.31 %BVKKMN*: 60.19 %
2000 Lt BVKKMN*: 57.49 %BVKKMN*: 60.07 %

*BVKKMN – Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma

Bendra kredito kainos metinė norma yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos banko 2012 m. lapkričio 29 d. nutarime Nr. 03-245 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ // Valstybės Žinios, 2012, Nr. 140-7230 nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

Pavyzdys: skolinamasi 500 Lt sutartį sudarant 30 dienų, metinė palūkanų norma 114,37 %, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – 198,34%, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 547,00 Lt

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

- apdrausti vartojimo kreditą ar
- sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.
Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

Vartojimo kredito apdrausti nebūtina

Sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį nebūtina

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos

Tokių išlaidų nėra

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas būtina turėti banko sąskaitą?

Kredito gavėjui būtina turėti vieną banko sąskaitą tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos.

Kredito davėjas išmoka Kredito lėšas į Kredito gavėjo nurodytą banko sąskaitą.

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Kredito gavėjui praleidus Kredito mokėjimo terminą, Kredito davėjas turi teisę reikalauti mokėti 0,05% dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną

Kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, palūkanos yra skaičiuojamos toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką.

Jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma Bendros kainos ar kita nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, nuolaida yra anuliuojama ir visos palūkanos ir/ar delspinigiai už naudojimąsi Kreditu yra skaičiuojama netaikant nuolaidų.

4. Kiti svarbūs aspektai:

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

Kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti Sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos arba, nuo Vartojimo kredito įstatymo 15 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytos dienos, jei ta diena yra vėlesnė už Sutarties sudarymo dieną.

Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 7 d. nustatytu atveju ir tvarka.

Pasinaudojęs atsisakymo teise, kredito gavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą išsiuntimo Kredito davėjui dienos grąžinti kredito davėjui visą kreditą, o taip pat sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos.

Išankstinis grąžinimas

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

Norėdamas grąžinti Kreditą ar jo dalį prieš Sutartyje nustatyto Kredito termino pabaigą Kredito gavėjas privalo prieš 2 (dvi) darbo dienas nuo planuojamo išankstinio Kredito ar jo dalies grąžinimo raštu elektroniniu paštu ir/arba paprastu paštu registruotu laišku informuoti Kredito davėją apie planuojamą išankstinį grąžinimą ir planuojamą prieš terminą grąžinti Kredito sumą ir dieną, kurią planuoja sumokėti anksčiau termino grąžinamą Kreditą (jo dalį) ir kartu su juo pagal Sutartį mokėtinas sumas.

Kredito davėjas, gavęs tokį Kredito gavėjo pranešimą, per 2 (dvi) darbo dienas informuoja Kredito gavėją apie kartu su prieš Kredito grąžinimo terminą grąžinamą Kreditą (jo dalį) priskaičiuotų ir mokėtinų palūkanų ir kitų Bendrąją vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumą.

Šalys susitaria, kad jeigu Kredito gavėjas nurodytame pranešime Kredito davėjui nurodytu laiku Kredito (jo dalies) negrąžina ir nesumoka priskaičiuotų palūkanų ir kitų Bendrą vartojimo kredito kainą sudarančių mokesčių sumų, laikoma, kad Kredito gavėjas ketina grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą vartojimo kredito kainą Sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo dieną.

Už išankstinį grąžinimą kredito davėjas kompensacijos nereikalaus.

Mokumo tikrinimas duomenų bazėje

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie mokumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

Gavęs paraišką kreditui gauti, vadovaudamasis kredito davėjo taikoma mokumo vertinimo tvarka, kredito davėjas įvertina kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Vartojimo kredito sutarties sudarymo su kredito gavėju. Jei paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, kredito davėjas apie tai informuoja kredito gavėją ir nurodo informaciją apie duomenų bazes, kuriose atliktas jo mokumo patikrinimas.

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

Vartojimo kredito sutarties projektas yra viešai prieinamas internetiniame tinklalapyje https://www.euroecredit.lt/kreditu-sutartis/

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją

Ši informacija galioja nuo jos paskelbimo vartotojui iki einamojo mėnesio pabaigos.

5. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

Kredito gavėjo pasirašytas pranešimas apie Kredito sutarties atsisakymą gali būti paduodamas UAB „LSV Intergroup” adresu Savanorių pr. 192, Kaunas arba siunčiamas registruotu laišku. Nepasinaudojus atsisakymo teise kredito sutartis turės būti vykdoma ir kreditas grąžinamas joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

Kredito gavėjų ginčai su Kredito davėju (ar Tarpininku) nagrinėjami Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatyme ir UAB „LSV Intergroup” Vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisyklėse nustatyta tvarka. Žala atlyginama Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.


Informacija

  • Jau pirmąjį kartą galite gauti iki 2000 Lt.
  • Dar patogesnis Kredito grąžinimo termino PRATĘSIMAS.Plačiau...
  • Jūsų patogumui, už kredito paslaugas galite atsiskaityti ir per "PERLO" Loterijos terminalus, LIETUVOS SPAUDA, VASKOTA kioskus, NARVESEN parduotuvėse.Plačiau...
  • Norėdami pakeisti sąskaitos nr., iš naujos asmeninės sąskaitos atlikite 0,01 Lt mokėjimą į kreditoriaus sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydami savo asmens kodą ir tekstą "sąskaitos keitimas".
  • Registracijos mokestis 1,00 Lt.
  • Kreditas gali būti grąžinamas dalimis. Plačiau...
  • Kredito paraiškos, pateiktos po darbo valandų, aptarnaujamos kitos darbo dienos pirmosiomis minutėmis.
  • Informuojame, kad nuo šiol Kredito gavėjai pagal Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 12.2.2 punktą savo teises gali ginti kreipdamiesi į UAB "LSV Intergroup" (Skundų nagrinėjimo taisyklės) arba į Lietuvos banką (Lietuvos bankas).

Turite klausimų? Kreipkitės:

+370 609 44944

+370 603 44344

euroecredit

Dirbame

I - V nuo 9:00 iki 20:00 val.

VI nuo 11:00 iki 14:00 val.

VII nuo 11:00 iki 13:00 val.

Slaptažodžio priminimas

Jei pamiršote slaptažodį, įveskite regis-tracijos metu pateiktą el. paštą ir Jums bus išsiųstas naujas slaptažodis.